Sõnumitoojas 16. veebruaril

312
 • Kehra 90aastane raamatukogu ootab sünnipäeval külla;
 • Ani­ja val­la­ toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de­le;
 • Toe­tu­sed Ani­ja val­la spor­dik­lu­bi­de­le;
 • Raa­si­ku las­teaia moo­dul­rüh­ma le­ping jäi jõus­se;
 • Val­la­va­nem RAUL SIEM: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve on mõõ­du­ka kas­vu­ga“;
 • Raa­si­ku val­la 2022. aas­ta ee­lar­ve;
 • HELLE VAGA on Raasiku valla aukodanik;
 • Raasiku vallas tõusevad sünni- ja ranitsatoetus;
 • Kulli küla sai külavanema;
 • Val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud Val­ge­jõe kar­jää­ri ja Ku­pu ­maardla lu­ba­de­ga;
 • Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si koh­ta teh­ti 131 et­te­pa­ne­kut;
 • Kuu­sa­lu Soo­jus soo­vib ap­ril­list tõs­ta joo­gi­vee ja reo­vee tee­nu­se hin­da;
 • Kaha­la Jär­ve Jää­kas toi­mus hoo­li­ma­ta tu­ge­vast tuu­lest;
 • Kuu­sa­lu val­la las­te- ja pe­re­de ko­mis­jo­ni esi­me­ne
  aru­te­lu­tee­ma on e-si­ga­re­tid koo­li­des;
 • Ehi­ta­ja an­dis Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se üle;
 • Kuu­sa­lu val­la tee­de töö­rühm;
 • Kuu­sa­lu kor­te­riü­his­tu­te pöör­du­mi­ne soo­ja­hin­na koh­ta;
 • Kuu­sa­lu val­la ter­vi­tus­film EV aas­ta­päe­vaks;
 • Lume­tõr­je on val­da­de­le ka­he kuu­ga maks­ma läi­nud sa­du tu­han­deid eu­ro­sid;
 • Elekt­ri­hin­na hü­vi­ti­se taot­lus­test;
 • Selle nädala leht Anija, Kuusalu ja Raasiku valla kõikides postkastides.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 23. veebruaril.

Eelmine artikkelKaha­la Jär­ve Jää­kas toi­mus hoo­li­ma­ta tu­ge­vast tuu­lest
Järgmine artikkelToetused Raa­si­ku val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­sidele