Sõnumitoojas 15. novembril

192

• Ani­ja val­la­ju­hid rää­ki­sid RKIKi esin­da­ja­ga kerg­liik­lus­teest;
• Keh­ras ja Ala­ve­res on Ani­ja val­la noor­te­le pal­ju ter­vi­se­tee­ma­li­si koo­li­tu­si;
• Keh­ra krun­ti­de oks­jo­nid nur­ju­sid;
• LAU­RI BET­LEM: „Raa­si­ku vo­li­ko­gus võiks ol­la roh­kem ak­tiiv­sust ja vas­tu­tu­se võt­mist.“;
• Aru­kü­la põ­hi­kool tä­his­tas esi­me­se koo­li­ma­ja mä­les­tus­tahv­li­ga;
• LAU­RI BET­LEM lah­kus Raa­si­ku vo­li­ko­gust;
• Isa­maa asu­tas Raa­si­ku osa­kon­na;
• Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list on KAI SI­NI­SA­LU;
• Raa­si­ku val­las uus maa­kor­ral­da­ja;
• Aru­kü­la D2 poi­sid võit­sid Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka;
• Penin­gi rän­da­va paa­ris­män­gu­ka­ri­ka võit­sid GUI­DO TREES ja JEV­GE­NI PÕŠ­NÕI;
• Raa­si­ku Jo­ker peab sõp­rus­män­gu USA jalg­pal­lu­ri­te­ga;
• URMAS PA­JU­METS Kuu­sa­lust või­tis Itaa­lias pa­ri­ma ret­ro-kar­tau­to ka­ri­ka;
• Regio­naal­mi­nis­tee­riu­mi oma­va­lit­sus­te po­lii­ti­ka osa­kon­na väl­ja­sõit Kuu­sa­lu val­da;
• Ees­ti tä­na­vu­ne pa­rim ma­ni­küü­ri­te­gi­ja töö­tab Kuu­sa­lu val­las;
• Kuu­sa­lu ko­gu­dus sai val­lalt gaa­si­küt­te ra­ha;
• Nõm­me­ves­ki kü­la­va­nem on KEL­LY LAA­NE­MAA;
• AIN VIL­LAU sai koos jää­keeg­li koon­di­se­ga MMi hõ­be­me­da­li;
• Ava­tud us­te päev Lok­sa ko­man­dos;
• Hun­did murd­sid ja­hil osa­le­nud koe­ra;
• Õpe­ta­ja­te st­reik Ida-Har­jus.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 22. novembril.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las uus maa­kor­ral­da­ja
Järgmine artikkelLII VÄLK­MANN on Kuu­sa­lu val­la kant­se­leis­pet­sia­list