Sõnumitoojas 15. detsembril

228
 • Val­lad kut­su­vad – too­ge mak­sud ko­du­koh­ta;
 • Lai­ri­ba­võr­gu jät­kup­ro­jek­tist aas­ta­tel 2022-2027;
 • Maa­kond­lik­ke bus­si­lii­ne tu­leb kär­pi­da 2 prot­sen­ti;
 • Covid-19 sta­tis­ti­ka Ida-Har­jus;
 • Pika­ve­re mõi­sa­par­gis põ­le­sid ad­ven­diõh­tul 1000 küü­nalt;
 • Konkurss „Valgus kõnnib Raasiku vallas“;
 • Raasiku vallas taas koogiaktsioon;
 • Valk­la Sü­da­me­ko­du ava­tak­se jaa­nua­ris;
 • Hara Kü­la­selts ot­sib fo­to­sid pur­je­ka Tor­mi­lind ehi­ta­mi­sest;
 • Lahe­maa Tu­ris­miü­hing osaleb Hel­sin­gi tu­ris­mi­mes­si­l;
 • Kol­ga jõu­lu­laat tu­leb mõi­sa pea­hoo­ne sees ja ees;
 • Ani­ja val­da kü­las­tas kesk­kon­na­mi­nis­ter ER­KI SA­VI­SAAR;
 • ERKI SA­VI­SAAR: „Met­sa­de ka­du­mi­ne po­le kel­le­gi hu­vi­des.“;
 • Ani­ja mõi­sa jõu­lu­maa kü­las­ta­jad osa­le­sid mõi­sap­rei­li jõu­lue­ten­du­ses;
 • Ani­ja vald osa­leb va­ba­taht­li­ke selt­si­lis­te pro­jek­tis;
 • Valla beebipidu oli Kehra linnaväljakul;
 • Selle nädala leht Anija, Kuusalu ja Raasiku valla kõikides postkastides.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 22. detsembril.

Eelmine artikkelLahe­maa Tu­ris­miü­hing osaleb Hel­sin­gi tu­ris­mi­mes­si­l
Järgmine artikkelVal­lad kut­su­vad – too­ge mak­sud ko­du­koh­ta