Sõiduauto põleng

1360

22. aprillil kell 9.44 tea­tati häirekeskusele, et Anija vallas Kuu­se­mäe külas põleb sõiduau­to. Möödasõitnud ini­me­sed olid roolis olnud juhi põlevast autost välja tõmma­nud. Kiirabi viis raskeid põletus­haavu saanud autojuhi haig­las­se. Sõiduauto Mazda hävis tu­les. Tulekahju tekkepõhjus on sel­gitamisel.