Selline on Valklas olukord – aga me ei istu käed rüpes

968

ASi Hoolekandeteenused Valkla Kodu juht.

ASi Hoolekandeteenused Valkla Kodus pakume ööpäevaringset erihooldusteenust psüühilise erivajadusega inimestele. Ka neile, kes on teenusel nõusolekuta, kes on erihoolekandeteenusele suunatud kohtumääruse alusel. Need inimesed on selle piiri peal, kus ravi puudumisel ei suuda end ühiskonna normidega vastavuses üleval pidada.

Me ei ole keegi selle eest kaitstud, et me ise või keegi meie lähedaste seast säärast teenust ühel hetkel vajada võiksime. Me tahame seda teenust pakkuda viisil, mis on ühiskonnale aktsepteeritav ja inimväärne. Vakla Kodu ei ole mingil juhul teenusele suunatud inimese jaoks lõppjaam, samuti ei ole sellele teenusele suunatud inimesed kriminaalid. Meie eesmärk on erivajadusega inimesi aidata, et nad saaksid elada võimalikult täisväärtuslikku ja normaalset elu, ideaalis naasta oma koju ja tavaellu või siis liikuda edasi kergemale hooldusteenusele.

Tõsi, terveks me ei suuda ravida, kuid ravimite, teraapia ja käitumise korrigeerimisega on võimalik need inimesed aidata tasemele, kus nende elu poleks nii piiratud. Toon ühe näite – meil oli Valkla Kodus inimene, kellele tegevusjuhendajad andsid tema vihahoogude piiramiseks juhtnööri enne igat tegevust nõu küsida. See inimene on nüüdseks naasnud tavaellu ja nagu tema kolleegid on meile teada andnud, on tegu igati tubli ja usaldusväärse töötajaga.

Meil on siin ka  kõrgharidusega inimesi, on õpetajaid ja on arste. Need inimesed on osa meie ühiskonnast, teenus on vajalik ja Eesti riigis tuleb seda osutada. Kuna selline hooldusteenus on tavalisest hooldusteenusest kallim, ei ole otstarbekas püüda seda nappide vahenditega osutada piltlikult öeldes siin nurgas ja seal nurgas, selmet keskenduda ühele ja korralikule teenuseüksusele, kus oleks tagatud turvameetmed, väljaõppinud ja kogenud personal ning teenusekeskkond, mis oleks kohandatud just nendele inimestele.

Hiljutised Valkla Kodust ärajooksmised ei ole seotud sellega, et siin on senisest rohkem kohtumääruse alusel teenusele suunatud erivajadusega inimesi. Samal ajal on Valklast teistesse kodudesse suunatud teistsuguste hooldusteenuste vajajaid ja pigem peab olukord tulevikus paranema, kuna me saame oma tähelepanu suunata sellele, kuidas just seda teenust parimal viisil osutada, ei pea end killustama paljude erinevate tegevuste vahel, saame oma töötajatele pakkuda senisest enam koolitust ja know-how`d ning kokkuvõttes peab see turvalisust tõstma.

Jõudsimegi tarani. Kas tahame need inimesed kuhugi ära peita, püstitada kõrged müürid, panna akendele trellid ette ja selle kõige okastraadiga üle tõmmata?

Okastraat ei ole lahendus, isegi vangid lastakse ju vanglast pärast karistuse kandmist välja. Parimaks taraks on meie töötajad, kes tagavad, et  erivajadusega inimestega tegelemine ja ravi vastab nende vajadustele ja on kvaliteetne.  Valkla Kodu töötajad on professionaalid, kelle väljaõpe sadade akadeemiliste tundide ulatuses ja edasine koolitus on määratud seadusetähe täpsusega ja neid on koolitanud Eesti parimad asjatundjad.

Meie töötajad ei ole istunud käed rüpes ja see, mis on juhtunud, on meidki väga tõsiselt muretsema pannud. Kuid oleme valanud ja valmis edaspidigi valama higi, pisaraid ja verd, kuigi kõik, mida me teeme, ei pruugi väljapoolt vaadates silma paista. Me oleme olukorda analüüsinud, teinud sisulisi muutusi ja vastavalt sellele kohandanud Valkla Kodu hoonet.  Erivajadusega inimesed on vastavalt oma vajadustele pererühmadesse jagatud, et tagada just nende vajadustele parim lähenemine ja oskusteave. Kogu majas on püstitatud vaheseinu, kõik uksed-aknad ja läbipääsud on turvalisusnõuetega vastavusse viidud.

Kohtumääruse alusel  teenusel suunatud inimesed ei liigu Valkla Kodus vabalt ringi, nad ei saa minna territooriumilt väja, näiteks randa, vaid nende jaoks on eraldi piiratud jalutusala. Tagamaks turvalisust, ümbritseb meie territooriumit aed, meil on turvakaamerad ja lukustatud väravad. Me otsime parimat lahendust hoone akende turvalisemaks muutmiseks, olemasoleva aia tugevdamiseks ja soovime turvalisuse kindlustamiseks lähitulevikus palgata turvafirma.

Kaalume Valkla Kodu territooriumil asuva kaupluse sulgemist või lahendust, et poes ei oleks müügil alkoholi.

Usun, et kõigi asjaosaliste – ASi Hoolekandeteenused, sotsiaalministeeriumi ja kohaliku kogukonna – koostöö viib selleni, et erivajadusega inimesed saavad Valkla Kodus vajalikku tuge, et olla tulevikus võimalikult iseseisvalt toimetulevad ja tegusad ühiskonnaliikmed, kohalik kogukond aga saab end tunda turvaliselt.

Eelmine artikkelKehras osaleb keelekümbluses kogu kool
Järgmine artikkelInternetihääletusega valiti rahvapõllumeheks 2013 KALMER MÄRTSON