Sel­gu­sid Har­ju­maa tä­na­vu­sed pa­ri­mad suu­sa­ta­jad

1171

Lau­päe­val, 3. veeb­rua­ril pee­ti Kõr­ve­maal Har­ju­maa 2018. aas­ta meist­ri­võist­lu­si murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses.

Ku­ni 12aas­tas­te noor­mees­te 1,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel va­ba­teh­ni­ka­dis­tant­sil tu­li maa­kon­na meist­riks Kris­to La­tik Kol­ga­kü­la SKst Ra­da. Te­ma või­duaeg oli 4.12,5 mi­nu­tit. Sa­ma va­nu­sek­las­si tü­tar­las­te kaks me­da­lit läks Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi suu­sa­ta­ja­te­le – An­na-Lii­sa Lei­ten sai aja­ga 4.35,7 mi­nu­tit 2. ko­ha ning Anett Lii­sa Parts 4.39,7 mi­nu­ti­ga 3. ko­ha.

N18 klas­si 3 ki­lo­meet­ri dis­tant­si või­tis Me­ri­lin Jü­ri­saar Aeg­vii­dust (Amb­la SK) aja­ga 8.45,7. N35 klas­si sa­ma dis­tant­si või­tis Mar­ju Tem­pel Aeg­vii­du SKst (10.11,8), N45 klas­sis Ai­ve Mõt­tus Kuu­sa­lu val­last (11.18,5). Mar­ju Tem­pel oli pa­rim ka nais­te 5 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil, te­ma või­duaeg oli 21.10,3. Ai­ve Mõt­tus sai 3. ko­ha (23.50,4).

M18 klas­si 5 ki­lo­meet­ri sõi­dus sai Rai­ner Piik­mann Kol­ga­kü­la Ra­dast 20.51,4 mi­nu­ti­ga 2. ko­ha. M65 klas­si võit­ja oli Hel­ges Mänd­mets (21.36,1) sa­mu­ti Kol­ga­kü­la Ra­dast, 2. ko­ha sai Tar­mo Tem­pel Ani­ja val­last (23.11,2).

M14 ja M16 klas­si 3 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil said 4. ko­ha vas­ta­valt Joo­nas La­tik (9.13,4) Kolgaküla SKst Rada ja Ek­ke Tõnn Rüt­man (9.13,5) Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bist.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las tek­kis uus tee­vaid­lus – Pu­di­soo kü­las
Järgmine artikkelSõnumitoojas 7. veebruaril