SAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK Ka­ha­last või­tis vee­mo­to MM-eta­pi

1178
SAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK Tšeh­hi­maal Je­dov­ni­ces pjedestaalil MM sar­ja eta­pi­või­tjana.

Möö­du­nud pü­ha­päe­val lõp­pes vee­mo­to paa­dik­las­si­de F-125 ja F-500 MM-sa­ri, vii­ma­ne etapp oli Tšeh­his Je­dov­ni­ces.

F-125 klas­sis võis­tle­sid eel­mi­se hooa­ja maail­ma- ja Eu­roo­pa meis­ter Erik Aas­lav-Kaa­sik ning ta ven­na­tü­tar, 18aas­ta­ne San­na Aas­lav-Kaa­sik, kes läks esi­me­ses star­dis võist­lust juh­ti­ma. Erik Aas­lav-Kaa­si­ku paa­dil lõh­kes kü­tu­se­paak ja ta kat­kes­tas esi­me­ses star­dis. San­na Aas­lav-Kaa­sik oli kii­rem ka tei­ses star­dis, Erik Aas­lav-Kaa­sik kat­kes­tas ka sel­les star­dis moo­to­ri süü­te­küün­la rik­ke tõt­tu.

Kol­man­das star­dis ei käi­vi­tu­nud San­na Aas­lav-Kaa­si­ku paa­di moo­tor. Üks ta me­haa­nik kuk­kus vet­te, kui püü­dis paa­ti star­di­sil­lalt kät­te saa­da. Neiu tõm­bas end ae­ru abil star­di­sil­la juur­de ta­ga­si, moo­tor käi­vi­tus. See sõit lõ­pe­ta­ti, kui üks võist­le­ja lõh­kus pöör­de­poi, koh­tu­ni­ke mär­guan­ne­te­ga tek­kis se­ga­dus. Uut star­ti ei an­tud, vii­ma­se sõi­du punk­tid ja­ga­ti vas­ta­valt võist­le­ja­te po­sit­sioo­ni­de­le pu­na­se­le li­pu­le eel­ne­nud rin­gil. See an­dis San­na Aas­lav-Kaa­si­ku­le esi­mest kor­da elus F-125 klas­si eta­pi­või­du.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­laar­hi­tekt on LI­LY RIK­KO­NEN
Järgmine artikkelUued õpe­ta­jad koo­li­des