Saamata jäänud maamaksu kompenseerimisest

400

Riigihalduse ministri Jaak Aabi külaskäigul Anija valda tuli kõne alla ka looduskaitseliste alade maamaksusoodustus, mille tõttu jääb omavalitsustel suur osa maamaksu saamata. Minister tõi näiteks Kuusalu valla, öeldes: „Kuna Kuusalu vald ei saa riigilt tasandusfondi, ei saa nad saamata jääva maamaksu eest kompensatsiooni. See vahe tuleks omavalitsustele kompenseerida, sest riigi poliitika on looduskaitsealasid teha.“

Kuusalu valla territooriumist moodustavad kaitsealad 52 protsenti – rohkem kui pool Lahemaa rahvuspargist, osa Kõrvemaa maastikukaitsealast ja ka väiksemaid alasid.
Kuusalu vald on aastaid taotlenud riigilt saamata jäänud maamaksu osas kompensatsiooni. Aastal 2011 andis vald riigi kohtusse ja taotles, et töötataks välja mehhanism saamata jääva tulu kompenseerimiseks. Halduskohus kaebust ei rahuldanud põhjendades, Kuusalu vallal on sissetulekuid piisavalt, et seadusest tulenevaid ülesandeid täita. Vald otsust ei vaidlustanud.

Kuusalu vallavanem kommenteeris nüüd riigihalduse ministri seisukohast kuuldes: „Olukord on olnud aastaid ebaõiglane, ootame huviga.“