Roo­kü­las tä­his­ta­ti kul­tus­fil­mi sün­ni­päe­va

532

24. au­gus­til oli Ani­ja val­las Roo­kü­las Nõmb­ra kar­ja­mõi­sa va­re­me­te juu­res Val­gus­fes­ti­va­li erip­ro­jekt Nõmb­ra Val­gus, mis oli pü­hen­da­tud kul­tus­fil­mi­le „Huk­ku­nud Al­pi­nis­ti ho­tell“. Tä­na­vu möö­dub fil­mi val­mi­mi­sest 40 aas­tat. Ko­hal oli fil­mi­le muu­si­ka loo­nud he­li­loo­ja Sven Grün­berg, kes koos Taa­vi Ke­rik­mäe­ga esit­les 40 aas­tat ta­ga­si val­mi­nud fil­mi muu­si­kast uue poo­le­tun­ni­se tööt­lu­se, näi­da­ti And­res Te­nu­saa­re kok­ku pan­dud ses­sioo­ni „Huk­ku­nud Al­pi­nis­ti ho­tel­li“ kaad­ri­test, esi­nes laul­ja Sand­ra Nurm­sa­lu. See­jä­rel näi­da­ti öö­ki­no – „Ees­ti film 100“ raa­mes taas­ta­tud 40 aas­ta va­nust „Huk­ku­nud Al­pi­nis­ti ho­tel­li“. Muu­si­kud esi­ne­sid eri­ku­ju­li­sel loo­du­ses­se su­lan­du­val la­val, fil­mi näi­da­ti üm­mar­gu­selt ek­raa­nilt. Nõmb­ra Val­gust käis vaa­ta­mas paar­sa­da ini­mest.

Eelmine artikkelPolitsei- ja päästesündmused
Järgmine artikkelKol­ga koo­li õp­peaas­ta avaak­tus oli uuel spordiväljakul