Ringkonnakohus ei ennistanud Kehra kunstidekooli endist direktorit tööle

1728

30. juunil otsustas Tallinna Ringkonnakohus rahuldada Kehra kunstidekooli endise direktori LILIA SEMJONOVA apellatsiooni osaliselt.

Märtsist 2008 algul Kehra kunstidekooli direktori kohusetäitjana ja seejärel direktorina töötanud varasem klaveriõpetaja Lilia Semjonova jäi 2010. aasta lõpus sünnitus- ja hiljem lapsehoolduspuhkusele. 8. aprillil 2013. aastal naasis ta tööle  ning  järgmisel  päeval,  9.  aprillil  vallandati  ta  usalduse  kaotuse ja koostöö mittelaabumise tõttu.

1994. aastast Kehra kunstidekoolis töötanud Lilia Semjonova vaidlustas oma vallandamise Harju Maakohtus. Alternatiivnõudena lisas: kui tööle ennistamine ei ole võimalik, maksta talle hüvitist 12 kuu keskmise palga ulatuses ning kolme kuu keskmine palk selle eest, et ta vallandati erakorraliselt – vastavalt seadusele oleks tulnud töölepingu lõpetamisest teatada 3 kuud ette.

Harju Maakohus otsustas tänavu 7. märtsil rahuldada Lilia Semjonova hagi Anija valla vastu osaliselt. Kohus tuvastas, et tema töölepingu erakorraline ülesütlemine 9. aprillil 2013 oli õigustühine ning lõpetas selle alates 9. juulist 2013. Maakohus mõistis Anija vallalt Lilia Semjonova kasuks töölepingu ülesütlemisest vähem teatatud aja eest välja hüvitist 2067 eurot ning kolme kuu keskmise palga ulatuses 2067 eurot, lisaks veel viivist kuni võla tasumiseni. Lilia Semjonova nõuet tema tööle ennistamiseks kohus ei rahuldanud ning menetluskulud jättis poolte endi kanda.

Lilia Semjonova esitas maakohtu otsuse peale Tallinna Ringkonnakohtusse apellatsiooni. Ringkonnakohtu istung toimus18. juunil, otsus tehti 30. juunil.

Kaebus rahuldati osaliselt. Harju maakohtu otsus tühistati osas, milles maakohus jättis Anija vallalt Lilia Semjonova kasuks osaliselt välja mõistmata töölepingu seaduse järgi hüvitise. Ringkonnakohtu kolleegium leidis, et kuna tööleping öeldi üles seadusliku aluseta, kaotas Lilia Semjonova 9 kuu tasu. Seetõttu tuleb tema kasuks lisaks töölepingu ülesütlemisest vähem teatatud aja eest määratud  hüvitisele 2067 eurot mõista välja mitte kolme, vaid üheksa kuu keskmine palk ehk 6201 eurot. Vastavalt sellele suureneb ka väljamõistetud viivise suurus.

Ülejäänud osas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata. Ka ringkonnakohus leidis, et endise koolidirektori tööle ennistamise nõude rahuldamiseks ei ole alust. Menetluskulud jäeti poolte endi kanda.

Sõnumitoojal ei õnnestunud saada teada, kas Lilia Semjonova kavatseb ringkonnakohtu otsuse edasi kaevata. Anija abivallavanem Urmo Sitsi ütles, et vallavalitsus ei ole selles osas veel lõplikku otsust langetanud, seda tehakse vallavalitsuse istungil kas 22. või 29. juulil.

Eelmine artikkelTIINA RULLI on juhendanud Anija segarahvatansijaid üle 20 aasta
Järgmine artikkelKehra õmblusfirma Year toodab aastas 15 000 mantlit