RII­VO NOO­RE­LE kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­rin­na­märk

247
Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor päl­vis sil­ma­paist­va ja pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest kesk­po­lü­goo­ni ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja aren­da­mi­se ning koos­tööp­ro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­se eest kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­rin­na­mär­gi. Tee­ne­te­mär­gi an­dis 30. no­vemb­ril Tal­lin­na Lau­lu­väl­ja­ku klaas­saa­lis üle kait­se­mi­nis­ter Han­no Pev­kur. Kok­ku tun­nus­ta­ti kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tee­ne­te­mär­ki­de nõu­ko­gu et­te­pa­ne­kul li­gi 200 ini­mest, kes and­nud olu­li­se pa­nu­se rii­gi­kait­ses­se ja Uk­rai­na toe­ta­mis­se sõ­jas Ve­ne­maa­ga. Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja sai sil­ma­paist­va pa­nu­se eest laia­pind­se rii­gi­kait­se aren­da­mis­se ela­nik­kon­na­kait­seks ja rii­giü­le­san­ne­teks val­mis­tu­mi­sel mi­nis­tee­riu­mi hõ­be­rin­na­mär­gi. Eel­mi­sel aas­tal päl­vis kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­rin­na­mär­gi teis­te seas Kuu­sa­lu en­di­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si.

Eelmine artikkelMAR­TI HÄÄL ei naa­se veel Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus­se
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la juh­tiv raa­ma­tu­pi­da­ja on MAR­GE KU­NIN­GAS