Riik maksab vajaduspõhist peretoetust

1238

Riigieelarvega kehtestatakse igaks aastaks vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir.

Käesoleval aastal on vajaduspõhise peretoetuse riiklikult kehtestatud sissetulekupiir perekonna esimese liikme kohta 358 eurot kuus, järgmiste pereliikmete osas on see üle 14aastaste puhul 179 eurot ja nooremate puhul 107.40 eurot kuus. Vajaduspõhist riiklikku toetust saavad need pered, kelle sissetulek jääb piirist allapoole. Sissetulekusse arvestatakse ka riiklik lastetoetus.
Ühe lapsega pere saab ühes kuus vajaduspõhist peretoetust 45 eurot, kahe ja enama lapsega pere 90 eurot kuus.
Kuusalu valla hoolekandespetsialist Pilleriin Kurg ütles, et Kuusalu vallas makstakse vajaduspõhist peretoetust keskmiselt 6-7 perele kuus: „Kuid arvata võib, et neid peresid võiks olla rohkem, kui seni on olnud taotlejaid. Pered, kelle pangakontole laekuv sissetulek jääb piirist allapoole, võiksid julgelt võtta ühendust ja küsida valla sotsiaaltöötajatelt. Kui ise ei soovi kohale tulla, võib saata e-kirja ja uurida, kas on võimalus seda toetust saada. Sotsiaalministeeriumi kodulehel on olemas ka vastav kalkulaator, märksõna on „vajaduspõhine peretoetus“.“
Kui sissetulek jääb riiklikust piirist väiksemaks, tuleb omavalitsusele esitada toetuse taotlemiseks avaldus. See kehtib kolme kuu peale, siis tuleks avaldust uuendada. Toetus makstakse välja sellele lapsevanemale, kes saab riiklikku lastetoetust. Lisada tuleb pangakonto väljavõte.
Vajaduspõhise peretoetuse maksab välja see omavalitsus, kelle territooriumil perekond tegelikult elab. Raha tuleb riigieelarvest. Toetust saab töötavate pereliikmete puhul. Kui peres on töötu, peab ta olema Töötukassas arvel. Kui taotleja on üksikvanem, peab ta esitama dokumendid elatise kohta.
Anija vallas sotsiaaltöö spetsialist Marianne Leis teatas, et vajaduspõhist peretoetust on keskmiselt makstud rohkem kui 20 perele, praegu saavad toetust 25 peret. Ta arvas, et inimesed ei ole sellest toetuseliigist eriti teadlikud.
Raasiku vallas saavad seda toetust 6 peret, aasta algusest tänini on antud kokku 9 perele.