RANNO POOL taas Kuusalu volikogus

114
RANNO POOL

EKRE nimekirjast Kuusalu vallavolikogusse valitud Sulev Valdmaa esitas valla valimiskomisjonile avalduse peatada oma volitused volikogu liikmena kolmeks kuuks, 16. maist kuni 16. augustini. Valimiskomisjon määras tema asendusliikmeks Ranno Pooli, kes kandideeris volikogusse samuti EKRE nimekirjas.