Raasiku vallas tehakse ettevõtluse arengukava

936

Ettevõtjatele, õpilastele ja õpetajatele koostatakse küsimustikud.

Möödunud teisipäeval toimus Pikavere koolis Raasiku valla ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamise arengukava koostamise töörühma esimene koosolek. 10liikmeline töörühm arutas Raasiku valla ettevõtluse olukorra üle ning töötas läbi küsimustiku, mis ettevõtjatele saadetakse.

Raasiku vallavanem Aare Ets selgitas, et arengukava eesmärk on parandada koostööd vallas tegutsevate ettevõtete, kohaliku omavalitsuse ja koolide vahel.
Plaan on suurendada kooliõpilaste ja muu elanikkonna teadmisi kohalikust majandus­elust ning võimalikest töökohtadest.

Esmalt arutati, kas võtta valla ettevõtluse olukorra hindamisel arvesse ainult suuremaid ettevõtteid või ka mõne töötajaga väikeettevõtteid. Pakuti välja, et asjakohane oleks vaadata läbi nimekiri kõikide vallas tegutsevate ettevõtete kohta ja hinnata käibe järgi.

Järgnes arutelu selle üle, mis tooks inimesed Raasiku valda elama.

Vallavanem Aare Ets ütles, et ettevõte vallale otseselt midagi ei anna, sest tulumaks laekub elanike pealt. Küsimus on selles, kas ettevõtluse edendamine tooks valda uusi maksumaksjatest elanikke.

Ülle Rajasaar sõnas, et kõige parem oleks, kui inimene saaks töötada kodu lähedal ega peaks sõitma Tallinna: „Haritud inimestele kaugtöökohad oma kodukohas. See peaks olema eesmärk. Raasiku vald on päris hea koht, kuhu elama tulla.“

Leidus ka vastuväitjaid, kes arvasid, et on mõistlik käia linnas tööl ja elada maal.

Pakuti, et võiks teha statistikat, kui palju on Raasiku vallas haritud tööjõudu, et selgitada välja, millises valdkonnas on potentsiaal ja millises puudujäägid.

Arutati haridusvõimaluste üle. Kohalviibijad arvasid üksmeelselt, et ettevõtete ja ettevõtluse tutvustamine koolides on kasulik, sest nii tekib ehk mõnelgi noorel huvi koduvalda elama ning töötama jääda. Probleemiks peeti, et olemas on ainult põhikool ja sealt lähevad lapsed mujale edasi. Pakuti, et võiks käia rääkimas ka gümnaasiumides, kus õpib rohkem Raasiku valla noori.

Priit Tamm arvas, et Raasiku valla probleem on halb logistika: „Tahame, et noored jääksid siia. Aga mida nad teevad, kui elu käib Tallinnas ja ühistransport liigub harva ning ainult päevasel ajal. Kui Arukülla veel kuidagi saab, siis mujale eriti mitte.“

HEAKi esindaja Aarne Leisalu arvas, et Tallinnast inimesi Raasikule tööle meelitada on keeruline: „Selleks peaks olema mingi tõmbefaktor, nagu parem palk ja hea logistika. See ei ole realistlik. Kompenseerida võiks ainult hea elukeskkond ja odav elamumaa.“

Töörühma järgmine koos­olek toimub 13. juunil. Selleks ajaks viivad Tartu Ülikooli tudengid läbi intervjuud ettevõtjatega ja analüüsivad vastuseid. Tehti ka ettepanek, et ettevõtlust puudutavad küsitlused tuleb teha koolides, nii õpilastele kui õpetajatele, kuid teistsuguste küsimustega kui ettevõtjatele.

Eelmine artikkelKehra külas põles kulu
Järgmine artikkelPõhja-Eesti kohaliku toidu märgis – Arenduskoda laiendab projekti üle Harju- ja Virumaa