Raasiku valla uus heakorraeeskiri

1423

Raasiku vallavolikogu kinnitas muudetud heakorraeeskirja, mis on kooskõlla viidud tänavu juuli alguses jõustunud korrakaitseseadusega. Heakorraeeskirjas on loetletud kohad, kus ei tohi alkoholi ega muid joovet tekitavaid aineid tarbida, suitsetada. Lisatud on keeld, et klaastaaras olevat sööki-jooki pole lubatud laste mänguväljakutel kasutada.