Raasiku valla rahvastikust ja vallakodanikukampaania mõjust

1728

Raivo Uukkivi,
Raasiku vallavanem

Kõik omavalitsused jälgivad pidevalt demograafilisi muudatusi oma vallas või linnas. Monitooringut tehakse nii rahvastiku koguarvu kui ka erinevate vanuserühmade osas. See on oluline, et saada teada muutuste trende ja sättida oma tegevust. Kui laste arv on tõusuteel, tuleb korrigeerida haridusega seonduvat, kui eakate vanuserühm suureneb, on vaja plaanida tegevusi sellesse valdkonda. Kõige olulisem on jälgida vanuserühma 19-64, sest sellesse jäävad need, kelle hulgas on valdav osa maksumaksjaid ehk neid, kes oma tegevusega tagavad omavalitsuse võimekuse pakkuda avalikku teenust muuhulgas neile, kes on ülalpeetavad.
Jooniselt on näha, et 2013. aasta algusest kuni juunini 2014 on Raasiku valla kodanike arv vähenenud, alates sellest taas tõusnud ning saavutanud 1. detsembriks  2013. aasta algust ületava taseme. See on päris huvitav uurimisteema inimgeograafidele, et näha kõiki põhjuseid, samas on kõige suurem mõjutaja olnud nii 2013. kui 2014. alguses Tallinna tasuta ühistransport.
Kas meie kampaania on teinud imesid? Kas novembris suurenes tulijate arv? Jooniselt seda vastust ei saa, sest me ei näe, mitu inimest lisandus ja mitu lahkus. Kampaania aeg on aasta kaks viimast kuud. Kampaaniat on tehtud nii 2012. kui 2013. lõpus. On teada, et 2012 registreeris end kampaania ajal 49 inimest ja 2013. aastal 52 inimest. Ilmselt oli samal perioodil ka lahkujaid, kuid usutavasti jäi saldo positiivseks. 2014. aastal on esimesel kampaaniakuul lisandunud 10 ja lahkunud 8, samas kuu varem lisandus 19 ja lahkus 11 inimest. Kindlasti muudab detsember seisu, kuid pole kindel, kas need inimesed registreerivad end tänu kampaaniale. Teisalt võib siiski öelda, et kui ka paar inimest teevad registritoimingud detsembris, mitte jaanuaris, toob see vallale esimesel juhul selle inimese teenistuselt maksu ja teisel juhul laekub see teise omavalitsusse kogu järgmise aasta.
Loodame, et detsember lisab meile rohkelt kodanikke, siis on huvitavam ka auhindade loosimine.

Eelmine artikkelAruküla noortekoor esitas jõulukontserdil vanamuusikat
Järgmine artikkelSimititsasse rännanute järeltulijad asutasid pärimusühingu