Raasiku valla põhimääruse muutmisest

1390

Raasiku vallavalitsus arutas valla põhimääruse muutmise algatamist. Muutmise ajend on segadus vallavalitsuse möödunud aasta 21. detsembri istungi kvoorumiga, istungil osales 2 vallavalitususe liiget ning kolmas elektrooniliselt, kuigi valla põhimäärus seda võimalust ei sätesta. Vastuolule juhtis volikogu jaanuarikuu istungil tähelepanu Talvi Aruaas. Vallavanem Raivo Uukkivi: „Valla põhimäärus ei sätesta praeguses redaktsioonis vallavalitsuse liikmetele võimalust osaleda vallavalitsuse istungil elektrooniliselt ning võimalust võtta erakorralistel juhtudel otsuseid vastu istungit kokku kutsumata ehk elektrooniliselt. Seega on ette valmistatud põhimääruse muutmise määruse eelnõu, mis sätestab võimaluse vallavalitsuse liikmetel osaleda istungil elektrooniliselt kui ka võimaluse võtta vastu otsuseid istungit kokku kutsumata. Eelnõud hakkab menetlema vallavolikogu.”

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelAruküla koolis heategevusaktsioon