Raasiku valla abi­va­ja­ja­te­le 25 paa­ri sok­ke

4345

Raa­si­ku val­la sot­siaal­töö­spet­sia­list Ka­rin Möl­lits võt­tis en­ne va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va vas­tu 25 paa­ri eri suu­ru­ses peh­meid vil­la­seid sok­ke, mis koos sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­ja­te­ga ja­ga­tak­se abi­va­ja­ja­te­le: „So­kid ku­dus Maar­ja Poo­len koos tüt­re­ga. Nad soo­vi­sid va­ba­taht­li­ke­na pa­nus­ta­da EV100 jaoks ning võt­sid mi­nu­ga ühen­dust. So­kid on veel ja­ga­ma­ta, ku­na jõud­sid osa­kon­da va­he­tult en­ne aas­ta­päe­va.”

Eelmine artikkelHC Keh­ra sai Bal­ti lii­gas olu­li­se või­du
Järgmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­jaid va­lisid li­gi 800 ini­mest