Raa­si­ku vo­li­ko­gu is­tun­gi kel­laaeg muu­tu­nud

921

Raasiku vallavo­li­ko­gu uus koos­seis ot­sus­tas tõs­ta is­tun­gi pool tun­di va­ra­se­maks, kel­la 17 ase­mel koh­tu­tak­se iga kuu tei­sel tei­si­päe­val kell 16.30 val­la­ma­ja tei­se kor­ru­se saa­lis. Is­tun­gi kel­la­aja muut­mi­se pa­ni hää­le­tu­se­le vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka. Va­li­kus oli ka kel­la­aja hi­li­se­maks tõst­mi­ne, kuid ena­mik vo­li­nik­ke olid pool tun­di va­ra­se­ma aja poolt.

Eelmine artikkelUues val­las Ani­ja val­la süm­boo­li­ka
Järgmine artikkelHC Keh­ra on Ees­ti MV 2. ko­hal