Saastekvoodi raha eest Kuusalu valla 3 hoonet soojustatud

464

Alates käesolevast nädalast on lõppenud soojustustööd Kuusalu tervisekeskuses ja rahvamajas ning Kolga lasteaias. Töid rahastati CO2 saastekvootide müügi eest saadud rahaga. Projekti riigipoolne elluviija oli Riigi Kinnisvara AS. Lasteaed soojustati 112 949 euro, rahvamaja 173 656 euro ning tervisekeskus 470 000 euro eest. Kõik hooned kuuluvad Kuusalu vallale, vallavalitsuse esindajad olid kaasatud nõuandjatena.