Raa­si­ku val­las said ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 5 pro­jek­ti

1163

Kok­ku esi­ta­ti sel aas­tal ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le 7 nõue­te­ko­hast taot­lust.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas es­mas­päe­val, 17. juu­lil ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­jad. Täh­ta­jaks 1. juu­niks esi­ta­ti kok­ku 7 taot­lust ko­gu­sum­mas 28 597,21 eu­rot.
Pro­jek­ti­de hin­da­mis­ko­mis­jon te­gi pin­ge­rea alu­sel val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku ra­has­ta­da viit pro­jek­ti ko­gu­sum­mas 18 378,03 eu­rot, mil­lest 10 000 eu­rot on val­la osa ja 8378,03 eu­rot rii­gi pa­nus.
Ind­rek Si­ren ja Rain Hend­rik­son Jär­si kü­last saa­vad 3568,58 eu­rot Põl­luää­re kin­nis­tu­le sis­se­sõi­du­tee ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 1784,58 eu­rot. An­ti Tiik Mal­la­ve­re kü­last saab 5989,63 eu­rot Ku­ris­ti­ku kin­nis­tu tee taas­ta­mi­seks, omao­sa­lus 2994,37 eu­rot. Su­lev Lää­ne toe­tus Rät­la kü­la Jõe­väl­ja ta­lu ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ehi­tu­seks on 2384 eu­rot, en­da pa­nus 1192 eu­rot. Tee­le Pii­rits saab 3008 eu­rot Pe­ri­la kü­la Oe­ma­ja vee­va­rus­tu­seks, omao­sa­lus 1504 eu­rot. Ott Sil­la toe­tus Pi­ka­ve­re kül­la Pe­sa maaük­su­se­le ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks on 3427,82 eu­rot, omao­sa­lus 2047,18 eu­rot.

Eelmine artikkelAIDI GER­DE TUISK sõi­dab Eu­roo­pa Noor­te Olüm­pia­fes­ti­va­li­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Ani­ja val­last enim Di­gi­Maa soo­vi­jaid