Raa­si­ku val­la õpi­las­lii­ni­de kõik pak­ku­mi­sed lü­ka­ti ta­ga­si

507

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke­le val­la õpi­las­lii­ni­de­le aas­ta­teks 2019-2022 ve­da­ja­te leid­mi­seks esi­ta­ti 4 pak­ku­mist. Kõik pak­ku­mi­sed vas­ta­sid han­ke tin­gi­mus­te­le, kuid val­la­va­lit­sus ot­sus­tas need ta­ga­si lü­ka­ta, ku­na kõik pak­ku­mi­sed üle­ta­sid han­ke­le­pin­gu eel­da­ta­vat mak­su­must ning val­laee­lar­veks sel­leks et­te­näh­tud ra­ha. Han­ke­tin­gi­mus­tes oli, et pak­ku­mi­ne pi­di si­sal­da­ma ühe ta­va­bus­si ja ühe väi­ke­bus­si lii­ni­ki­lo­meet­ri lii­de­tud hin­da. Pak­ku­mi­sed olid va­he­mi­kus 2,88-4,440 eu­rot, li­san­dub käi­be­mak­su. Raa­si­ku val­lal on ne­li õpi­la­si­lii­ni. Need sõi­da­vad vaid töö­päe­va­del ning sõi­du­ta­vad lap­si kü­la­dest Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Pi­ka­ve­re koo­li ning ko­ju ta­ga­si. Üks lii­ni sõi­du­tab Pi­ka­ve­re piir­kon­na lap­si Raa­si­ku­le ning Aru­kül­la hu­vi­rin­gi­des­se ja ko­ju ta­ga­si. Val­la­va­lit­sus plaa­nib õpi­las­lii­ni­de­le järg­mi­seks kol­meks aas­taks ve­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­da uue kon­kur­si. Ku­ni uue le­pin­gu sõl­mi­mi­se­ni jät­kab OÜ Här­ma Buss val­la õpi­las­lii­ni­de tee­nin­da­mist se­nis­tel tin­gi­mus­tel – lii­ni­ki­lo­meet­ri hind ta­va- ja väi­ke­bus­sil kok­ku 2,22 eu­rot.

Eelmine artikkelPe­nin­gi ko­roo­na­män­gi­ja­te tu­le­mu­si
Järgmine artikkelEt koo­li­lapsed pü­sik­sid ter­ved ​