Raa­si­ku val­la kraa­ve hool­dab Ko­pap­roff

401
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das han­ke kraa­vi­de ja tee­pee­nar­de hool­da­mi­seks 2019. aas­tal. Han­ke­le teh­ti kaks pak­ku­mist, neist sood­sai­ma te­gi OÜ Ko­pap­roff. Tä­na­vu on ka­vas kraa­vi­de ja truu­pi­de ra­ja­mi­ne Ki­vi­mäe teel, Pe­ri­la Kar­ja­mõi­sa tee lõik 2, Pi­ka­ve­re kü­la­teel ja Rät­la teel. Tööd lä­he­vad maks­ma 16 095 eu­rot, täht­aeg on 15. ok­too­ber.

Eelmine artikkelKa ük­si­ke­ma laps va­jab mär­ka­mist
Järgmine artikkelAru­kü­la uus hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja on val­mis