Raa­si­ku kerg­liik­lus­teest

485

Raa­si­ku ale­vi­ku Tal­lin­na maan­tee äär­se­te ma­ja­de ela­ni­kud on sot­siaal­mee­dias aval­da­nud mu­ret, et seo­ses uue kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se­ga on nen­de krun­ti­de­le ma­ha­sõi­dud vä­ga jär­sud või teh­tud nii, et mõ­ne krun­di vä­ra­vaid ei saa enam ava­da. Val­la­va­lit­su­se han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo sel­gi­tas – ku­na krun­did on kerg­liik­lus­tee­ga sa­ma­le ta­sa­pin­na­le ehi­ta­tud maan­teest tun­du­valt ma­da­la­mad, tu­li 10 õue sis­se­sõi­du juur­de te­ha lau­ged ma­ha­sõi­dud. Need val­mi­sid sel­le nä­da­la al­gu­ses, vaid kõi­ge ma­da­la­mal asu­va krun­di sis­se­sõi­du­le on ka­vas ve­da­da veel li­sa­ma­ter­ja­li. Ma­ha­sõi­dud kerg­liik­lus­teelt kin­nis­tu­te pii­ri­ni as­fal­tee­ri­tak­se, eda­si kae­tak­se ma­ha­sõit, mis tam­bi­tak­se kin­ni. Kus va­ja, tõs­te­tak­se vä­ra­vaid kõr­ge­ma­le. „Ehi­ta­ja lu­bas, et see saab teh­tud järg­mi­seks nä­da­laks,“ sõ­nas Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo.