Pi­ka­ve­res on sam­mu­kuu

840

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li lap­sed ko­gu­vad veeb­rua­ris sam­me pro­jek­ti „Sõb­ra­ga koos 100×100 sam­mu”. Igal hom­mi­kul an­nab koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas las­te­le sam­mu­lu­ge­jad, mis soe­ta­tud hu­vi­ha­ri­du­se pro­jek­ti kau­du. Lap­sed on ja­ga­tud paa­ri­des­se, ka­he­pea­le tu­leb päe­va jook­sul kok­ku saa­da 10 000 sam­mu. Paa­ri­li­sed, kes kuu lõ­puks kõi­ge roh­kem sam­me ko­gu­vad, saa­vad di­rek­to­rilt au­hin­na. Hel­ju Ka­da­kas sõ­nas, et ku­na koo­li­päev on lü­hi­ke, siis pä­ris igal päe­val lap­sed 10 000 sam­mu täis ei saa, kuid pin­gu­ta­vad sel­le ni­mel vä­ga, on õue­va­he­tun­nis ak­tiiv­se­mad ning kõn­ni­vad ka ko­ri­do­ri­des roh­kem.

Eelmine artikkelAas­ta raa­ma­tu­sõ­ber an­nab au­hin­na Lok­sa koo­li­le
Järgmine artikkelLee­si sport­la­sed võist­le­vad ta­lio­lüm­pial