Perears­ti­tee­ma ja Lok­sa linn

1554

Möö­du­nud nel­ja­päe­va hom­mi­kul sõi­tis Lok­salt noor ema koos pa­la­vi­kus lap­se­ga lii­ni­bus­si­ga Kuu­sal­lu pe­rears­ti vas­tu­võ­tu­le. Ars­ti ju­tu­le ei saa­nud, sest nel­ja­päe­vi­ti võe­tak­se Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses vas­tu ter­veid lap­si. Ema ja poeg sõit­sid Lok­sa­le ta­ga­si. Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­sest sel­gi­ta­ti, et ema oleks pi­da­nud et­te he­lis­ta­ma, tal­le oleks öel­dud, et hai­geid lap­si võe­tak­se sel päe­val vas­tu pä­rast kel­la kah­te.

Pen­sio­ni­le jää­nud pe­rears­ti ni­mis­tu üleand­mi­ne Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­se­le tu­li pal­ju­de­le li­gi 1600 pat­sien­dist Lok­sal ül­la­tu­se­na. Kuu­sa­lus ol­lak­se sa­mu­ti ül­la­tu­nud – miks Lok­sa lin­na­va­lit­sus ei in­for­mee­ri­nud oma rah­vast muu­tu­sest va­ra­kult. En­ne jaa­ni­päe­va il­mu­nud Lok­sa Elus oleks saa­nud aval­da­da põh­ja­li­ku sel­gi­tu­se, kir­ju­ta­da ka sel­lest, miks tu­leb et­te he­lis­ta­da ja bro­nee­ri­da aeg.
Kui Sõ­nu­mi­too­ja püü­dis pe­rears­ti tee­mal rää­ki­da Lok­sa lin­na­pea­ga, sai­me pa­han­da­da. Kü­si­si­me, kas oleks suu­rem loo­tus Lok­sa­le uus pe­rearst saa­da, kui linn ai­taks kor­te­ri­ga, na­gu Kuu­sa­lu vald an­dis pe­rears­ti­le kor­te­ri ja abis­tas re­mon­di­ga. Lin­na­pea tea­tas, et se­da la­hen­dab lin­na­va­lit­sus koos ter­vi­sea­me­ti­ga, mit­te Sõ­nu­mi­too­ja­ga, ning soo­vi­tas te­ge­le­da Kuu­sa­lu as­ja­de­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de toe­tu­sed
Järgmine artikkelHaldusreform ongi kujunenud farsiks