Politsei aastaraamat

1483

Mahukas aastaraamatus „Harjumaa õiguskorra ülevaade“ teevad mullusest tööst kokkuvõtte Harjumaa politseinikud alates prefektist kuni piirkonnapolitseinikeni. Prefekt nimetab edaspidiseks oluliseks märksõnaks piirkonnapolitseinike arvu suurendamist 2018. aastal. Ida-Harju politseijaoskonna juht lubab käesoleval aastal tutvustada elanikele võimalusi kuritegude ennetamiseks keskkonna kujundamise kaudu ja parandada koolide valmisolekut äkkrünnakute vastu.
Rõhutatakse ennetustegevuse olulisust – rohkem pöörata tähelepanu noortele, liikluskasvatusele, meelemürkide tarvitamise ja vägivallajuhtumite vähendamisele.
Omavalitsuste kaupa esitatud ülevaadetes on märgitud, et piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseinike mobiilinumbrid, meiliaadressid on avalikud, igaüks saab nendega kontakti võtta.