Pe­nin­gi ran­na­vol­le avae­ta­pi võit­sid KRIST­JAN KAL­LAS­TE-KAI JÕE­METS

1140

Lau­päe­val, 26. mail toi­mu­sid Aru­kü­las Ta­pi vol­le­väl­ja­kul­tel ka­ri­ka­sar­ja „Pe­nin­gi Cup“ esi­me­ne etapp ran­na­vol­les. Osa­le­sid 14 võist­lus­paa­ri: 4 nais­paa­ri ja 10 mees­paa­ri, see­juu­res mees­te hul­gas võist­le­sid kaks se­ga­paa­ri.

Hom­mi­kul alus­ta­ti alag­ru­pi­män­gu­de­ga, kus sel­gi­ta­ti väl­ja pa­re­mad, kes võit­le­sid me­da­li­te eest. Mees­paa­ri­de seas oli või­du­kas se­ga­paar Krist­jan Kal­las­te-Kai Jõe­mets, järg­ne­sid Joo­nas Lõ­bus-Fre­de­rick Kalm­berg ning Agur As­perk-Ma­dis Kes­kü­la. Tei­ne se­ga­paar Rain Rau­kas-Kris­tii­na Tõk­ke sai 4. ko­ha.
Nais­test võit­sid Lii­sa Suur­kaev-Gei­di Stein­berg, 2. ko­ha said Ka­ja Ki­be­na-Sii­ri Part ning 3. ko­ha Mar­git As­perk-Pil­le­rin As­perk. 

Pe­nin­gi ka­ri­ka­võist­lu­se järg­mi­ne etapp on 30. juu­nil.

Eelmine artikkelVallateede arengukava koosolekud Kuusalus ja Kolgakülas
Järgmine artikkelKeh­ra bän­di­rin­gi esi­me­ne pää­su­ke – tüd­ru­ku­te­bänd Kell­Viis­Keld­ris