Paasiku külas sulges puu osa maanteest

744

26. juulil kell 15.15 sai häi­rekeskus teate, et Keh­rast Parila suunas Paasiku kü­­las on teele kukkunud puu sulgenud 2/3 maanteest. Sünd­musele reageerinud Keh­­­ra komando päästjad regu­leerisid liiklust, eemalda­sid puu ja puhastasid maantee.