Puu lõhkus elektrikaablid Kuusalus

931

26. juulil kell 18.32 tuli tea­de, et Kuusalu aleviku sis­sesõidul Tallinn-Narva maantee viadukti läheduses on mahakukkunud puu rii­va­nud tänavavalgustuspostide va­helisi elektrikaableid ja need lõhkunud. Kehra ko­man­do päästjad eemaldasid puu teelt. Kohale kutsutud elekt­rikud korjasid mahalange­nud elektriliini kokku.