OLEV PULD­RE os­tab Lok­sa haig­la­hoo­ne

1749

Lok­sa en­di­ses me­re­mees­te ma­jas Tal­lin­na tä­na­val kaks aas­tat ta­ga­si ea­ka­te ko­du ava­nud OÜ Han­sac­lub või­tis Ida-Tal­lin­na Kesk­haig­la (ITKH) kor­ral­da­tud kon­kur­si Lok­sa haig­la­ma­ja müü­mi­seks. OÜ Han­sac­lub oma­nik ja juht Olev Puld­re üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et en­ne ei saa ma­jas mi­da­gi te­ge­ma ha­ka­ta, kui 14. au­gus­til on sõl­mi­tud os­tu-müü­gi no­ta­riaal­ne le­ping: „Et­te­val­mis­tu­sed käi­vad, kind­las­ti tu­leb ma­ja tei­se­le kor­ru­se­le ea­ka­te ko­du. Kol­man­dal kor­ru­sel ta­haks uues­ti alus­ta­da taas­tus­ra­vi­ga, aga sõl­tub sel­lest, kas saa­me Hai­ge­kas­sa­ga kok­ku­lep­pe­le.“ Ta li­sas, et ot­sib uu­de maj­ja töö­ta­jaid. Lok­sal jääb töö­le ka Tal­lin­na tä­na­va 50ko­ha­li­ne ea­ka­te ko­du: „Haig­la ma­jas­se koon­daks la­ma­jad ja ra­tas­too­li­ga lii­ku­vad ea­kad. Alu­mi­se­le kor­ru­se­le jää­vad pe­rears­tid ja kii­ra­bi.“ ITKH sul­ges hool­dus­haig­la Lok­sa ük­su­se mul­lu su­vel. Ma­ja pi­di esial­gu ost­ma Ta­pa haig­la, kuid müük jäi ära. ITKH os­tis Lok­sa haig­la­ma­ja 2012. aas­tal Lok­sa Haig­la Sih­ta­su­tu­selt.

Eelmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­di re­no­vee­ri­ja lei­tud
Järgmine artikkelKeh­ra ja Aru­kü­la kä­si­pal­li­noo­red said Eu­roo­pa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel 5. ko­ha