Murekoht Soodla

37

Soodla eriplaneering tõi esile kohalike elanike rahulolematuse kaitseväe õppustega kaasnevate mõjude üle. Möödunud nädalal räägiti rahvakoosolekutel palju militaarmürast, mõjust loodusturismile ja rekreatsioonialadele, parema teavituse vajalikkusest ning kompenseerimisest lisaks valdadele ka otse lähikülade elanikele.

Aastal 2019 kaitseministeeriumiga sõlmitud leppe alusel on riik viiel aastal maksnud Kuusalu ja Anija vallale sihtotstarbelist toetust riigikaitseliste väljaõppealade eest – Anija vallale kokku 178 000 eurot ehk aastas 35 571,64 eurot, Kuusalu vallale 710 804,40 eurot ehk aastas 142 160,88 eurot. Anija vallas on see raha suunatud väljaõppealaga piirnevatesse küladesse, Kuusalu vallas kasutatud investeeringuteks teedesse.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelHar­ju­maa maa­va­ra­de tee­ma- p­la­nee­ring mää­rab tu­le­vas­te kar­jää­ri­de või­ma­li­kud asu­ko­had