MTÜ Koostöökoda tegemised Anija mõisas

1369

lydia
LYDIA KRUUSMANN, Ida-Harju Karjäärikohviku juhataja, karjäärinõustaja

MTÜ Koostöökoda on tegutsenud  Anija mõisas, ERF toetusega renoveeritud ruumides, alates jaanuarist. Ruume on käinud imetlemas palju külalisi.

Koostöökoda koosneb niiöelda kolmest üksusest: Ida-Harju Karjäärikohvik, Harjumaa Õppenõustamiskeskus ja Vabahariduskool Koit.

Kuna tänasel päeval on ühiskonnas eriliselt tõstatatud noorte tööhõive ja karjäärivalikute teema, peatun lähemalt Karjäärikohviku tegemistel.

Ida-Harju Karjäärikohvik on üks maakondlikest Rajaleidja keskustest, mille ülesanne on pakkuda karjääri- ja noorteinfo teenuseid Ida-Harju piirkonna noortele. Prioriteetne sihtrühm on 9., 11. ja 12. klasside õpilased, ka nende vanemad. Teenuse sisu on karjääri- ja noorteinfo loengud ning grupinõustamine õpitubade vormis, ka individuaalne nõustamine. Meie keskusse võivad pöörduda õpetajad, lapsevanemad ja noored ise.

Kas noored oskavad teadlikult langetada tulevikku puudutavaid valikuid? Sellele on väga keeruline ühest vastust anda.

Kuid ühiskonnas toimuv räägib küllalt selget keelt. Keerulisem on leida tööd inimesel, kes on küll omandanud kõrghariduse bakalaureuse tasandil, kuid pole veel spetsialiseerunud kindlale valdkonnale ehk pole saanud mingil alal spetsialisti staatust. Siiani on olnud kergem tööturule siseneda kutsehariduse lõpetajal, kel olemas kindlad ametialased oskused ja kogemused praktikal oldud ajast.

Kahjuks on süvenenud tendents, kus ka kutseõppest väljalangejate arv kasvab. Kas see on pealiskaudsus ja teadmatus valikute langetamise hetkel?

Noori tuleb kutsuda üles tõsiselt mõtlema oma igapäevaste sammude üle, sest teeme peaaegu iga päev suuremaid või väiksemaid valikuid, mis võivad meie tulevikuteed suuresti mõjutada. See, kui aktiivselt osalen kooli ettevõtmistes ning kas mul on mingi huvitegevus, omab vägagi suurt mõju tulevikutöös hakkamasaamisele.

Oluline on õppida ise vastutama oma tegude ja valikute eest, olla valmis juurde ja ümber õppima ning kaasa minema muutustega. Oma õpitubades pakume teemasid eneseanalüüsiks, arutleme tööturu ootustest ja võimaluste teemadel ning näitame, kust saab vajalikku ja adekvaatset infot. Kuna üha rohkem töid teevad meie eest ära masinad, muutub tulevikus aina olulisemaks me enda inimlik pool – empaatiavõime, suhtlemisoskus – kõik see, mida masinad ei suuda.

Kuid otsustamine ei ole lihtne protsess. See eeldab sisemist küpsust, elukogemust ning soovi oma elu ise juhtida. Kindlasti ei tee seda noorele kergemaks ühiskonna ja vanemate ootused ning majanduses toimuv eba­stabiilsus. Keeruline olukord võib tekitada soovi võtta asju pealiskaudselt ja lihtsalt lasta olukordadel end juhtida.

Siinkohal on täiskasvanute kohus näidata – kui suhtuda oma töösse täie tõsiduse ja pühendumusega, leiame ka tööandja poolehoiu ning leiva lauale.

Selleks, et teenus jõuaks paremini noorteni, oleme koos Lääne-Harju Rajaleidja keskusega ellu kutsumas koostöövõrgustikku Harju maavalitsuse, piirkonna koolide, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse, töötukassa ja noorte endi vahel. Esimene eelkohtumine toimub 5. märtsil Harju maavalitsuses.