Millest sündis idee nimetada Kuusalu vallas asuvat Lahemaa rahvuspargi osa Harju-Lahemaaks ja korraldada seminar „Harju-Lahemaa turism“?

1950

39 Kaisa LinnoVastab Kolgaküla seltsi tegevjuht ja Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaua eestvedaja KAISA LINNO:
„Korduvalt on räägitud sellest, et ehkki suur osa Lahemaa rahvuspargist asub Kuusalu vallas, on me valla turismipotentsiaal jäänud kasutamata. On kujunenud nii, et Lahemaa rahvuspark tähendab paljude jaoks Lääne-Virumaad – Palmse, Sagadi ja Vihula mõisaid. Sinna sõidavad turistid. Kuigi Lahemaa üks külastatavamaid objekte – Viru raba – asub meie vallas, ei seostata seda Kuusalu ega Harjumaaga.
Paljud investeeringud on suunatud rahvuspargis Lääne-Viru poolele. Et nii on kujunenud, on mõneti mõistetav, rahvuspargi kontor oli selle loomisest alates Palmses. Ka keskkonnaameti, Lahemaa rahvuspargi praeguse valitseja, osade spetsialistide kontor on Palmses. Lääne-Virumaal Oandul asub ka RMK keskus, kust juhitakse Lahemaa külastuskorraldust.
Mõtlesin, kuidas tuua välja fakt, et suur osa Lahemaast on hoopis Harjumaal. Nii jõudsin mõisteni Harju-Lahemaa.
Seminari idee sain seoses tänavuse turismimessiga, kui meie maakonna esindajad kahetsesid, et Kuusalu vald ei osalenud turismimessil.
Suhtlesin pärast seda Hülle Saartsiga Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest, kes on meie maakonnas ainus turismikoordinaator. Ta teeb turismivaldkonnas koostööd Harjumaa Leader-piirkondadega. Kuna Kuusalu vald ja Loksa linn kuuluvad MTÜ Arenduskoda Leader-piirkonda, kus ülejäänud kolm valda on Lääne-Virumaalt, siis seni ei ole meie piirkonda Harjumaa turismitegevusse kaasatud.
Plaan on tõsta seminariga tähelepanu alla Kuusalu valla potentsiaal turismipiirkonnana. Kutsume seminarile Hülle Saartsi,  MTÜ Arenduskoda, RMK, SA Põhja-Eesti Turism ja Kuusalu vallavalitsuse esindajaid. Kuusalu valla väärtustest kutsume rääkima ajaloolase ja giidi Ott Sandraku Kolgast.
Osalema on oodatud Kuusalu valla turismiga tegelevad ettevõtjad, MTÜd ning kõik turismi vastu huvi tundvad inimesed. Arutame, kuidas hakata tegema koostööd ja kuidas ühiselt kasutada Kuusalu valla turismipotentsiaali. Ehk saaksid turismist ka külaseltsid ja rahvamajad rohkem rakendust.
Asusin käesoleval sügisel õppima Maaülikoolis loodusturismi. 2010.  aastal  käisin  Lahemaa  loodusgiidide koolitusel. Idee on teha Kolgaküla rahvamajja loodushariduskeskus.“

Eelmine artikkelKuusalu rahvamajas tunnustati valla hariduspreemia 18 kandidaati
Järgmine artikkelMARGUS SOOMI infopäringud volikogu esimehele