Märt­si­küü­di­ta­mise aastapäev

3

Keh­ra raud­tee­ja­amas mä­les­ta­tak­se tu­le­val es­mas­päe­val märt­si­küü­di­ta­mi­se ohv­reid. Keh­ras oli 75 aas­tat ta­ga­si, 25. märt­sil 1949 pea­le­laa­di­mis­jaam – nii ni­me­ta­ti küü­di­ta­ja­te do­ku­men­ti­des. Sealt saa­de­ti Si­be­ri poo­le tee­le 918 ini­mest. Eše­lon 42 va­gu­ni­ga väl­jus Keh­ra raud­tee­jaa­mast 27. märt­sil 1949. Sel ron­gil oli Kras­no­jars­ki krais 3 ma­ha­laa­di­mis­jaa­ma ja lõpp-jaam Ha­kas­sias asu­vas Aba­ka­nis, ku­hu jõu­ti 11. ap­ril­lil.

Keh­ra raud­tee­jaa­ma vii­di Si­be­ris­se saat­mi­seks ini­me­si Lää­ne-Vi­rust ku­ni Kõue ja Ko­se­ni – Läs­nalt, Su­rust, Lok­salt, Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saa­relt, Kal­me kü­last, Kol­gast, Kuu­sa­lust, Sood­last, Ani­jalt, Raa­si­kult jne. Veoau­tod küü­di­tatu­te­ga ko­gu­ne­sid too­kord Lok­sal kal­mis­tu juu­res, Kuu­sa­lus en­di­se val­la­ma­ja ees Kesk­väl­ja­kul. Küü­di­ta­mi­sohv­reid mee­nu­ta­tak­se 25. märt­sil taas ka Lok­sal sa­mas ko­has ja Kuu­sa­lus, kus on Kesk­väl­ja­ku­le pan­dud süm­bool­ne te­le­fo­ni­ga mä­les­tus­märk.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKuu­sa­lu pa­su­na­koor esi­tas mi­ni­kont­ser­dil kaks uu­dis­teost