Maa-ameti tänu Anija vallavalitsusele

572
MAIT PAASIK

Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu saatis Anija vallavalitsusele tänukirja abi eest maareformi läbiviimisel. Reformimata maadest parema ülevaate saamiseks soovis maa-amet kanda need selle aasta jooksul katastrisse. Selleks paluti omavalitsuste abi. Anija vallas on reformimata maad üle vaadatud ja kantud andmed reformimata maa kaardirakendusse. Maa-amet teatas, et Anija vald on sellega tublimaid omavalitsusi ning tänas nimeliselt ka valla maakorraldajat Mait Paasikut, kelle abil on kaardirakenduses 239 maaüksust olulise infoga.