Lume­lin­na­sid ehi­ta­ma!

450

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­se su­la­ga teh­ti pal­ju­des ae­da­des ja kor­ter­ma­ja­de plat­si­del lu­me­mem­me­sid. Lu­me­roh­ke talv on and­nud või­ma­lu­se ehi­ta­da koos las­te­ga ning las­te­le õue män­gi­mi­seks ro­ni­mis- ja liu­koh­ti nii ko­du­de kui ka las­tea­su­tus­te juur­de. Eel­mi­sest lau­päe­vast on vah­va män­gu­paik Kuu­sa­lus Ri­hu­mäel, koo­li kõr­val asu­va spor­di­kes­ku­se üm­ber. Koos ema­de-isa­de­ga ra­ja­tud lu­me­linn rõõ­mus­tab väik­se­maid ja suu­re­maid lap­si 20 lu­mes­kulp­tuu­ri­ga. Ehi­ta­jad jäid päe­va­ga ra­hu­le ja üt­le­sid, et ühes­koos oli to­re meis­ter­da­da. Nen­de kä­te­töö kiit­jaid oli ko­he lau­päe­val ning veel enam pü­ha­päe­val, kui pe­red käi­sid las­te­ga ja­lu­ta­mas ja kü­las­ta­sid ka lu­me­lin­na. Es­mas­päe­val ku­ju­nes lu­me­linn koo­liõ­pi­las­te tõm­be­ko­haks, ki­pu­ti va­he­tun­di­de ajal vaa­ta­ma mi­ne­ma ja pä­rast tun­de joos­ti sin­na män­gi­ma. Kül­lap lä­hia­jal ker­kib lu­me­lin­na­sid veel mit­me­le poo­le. Jõu­du ja hu­vi­ta­vaid ideid ehi­ta­ja­te­le! 

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu juht EHA ALT­MÄE: „Ühi­ne­mi­ne an­nab aren­gu­le uue tõu­ke.“
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la selt­si le­ping rah­va­ma­ja hal­da­mi­seks