Loo ko­roo­na­võist­lu­se võit­sid GER­LI AVER ning TAR­MO LAA­NE­LA-RAG­NAR PII­BE­MANN

927

GUI­DO TREES

Lau­päe­val, 31. märt­sil toi­mu­nud Loo 48. au­hin­na­võist­lu­sel ko­roo­nas, mis on üks osa­võ­tu­roh­ke­maid võist­lu­si, haa­ras 16 nais­män­gi­ja hul­gas ava­voo­ru­dest liid­rioh­jad Ger­li Aver Pe­nin­gi ko­roo­na­män­guk­lu­bist. Ta lõ­pe­tas 13 punk­ti ja kind­la esi­ko­ha­ga. Võist­lus kuu­lub ka noor­te see­ria­võist­lu­se etap­pi­de hul­ka ning nei­du­de hul­gas või­tis 7 punk­ti­ga 2. ko­ha Piia-Liis See­der Pe­nin­gi klu­bist.

Mees­te hul­gas va­he­tus lii­der al­gu­ses peaae­gu iga voo­ru jä­rel, kuid lõ­puks jäid võrd­se 6 punk­ti pea­le pi­da­ma 2 meest – Mar­gus Saa­reo­ja (Sa­ku Tirts) ja Oli­ver Ojas­te (Pe­nin­gi). Al­les tei­ne koe­fit­sient jär­jes­tas män­gi­jad too­dud jär­je­kor­ras. Mul­lu­ne võit­ja Jan­no Kal­da (Pe­nin­gi) lõ­pe­tas 40 me­he hul­gas see­kord 7. ko­ha­ga.

Se­ga­paa­ris­män­gus osa­lesid 18 paa­ri ning 5,5 punk­ti­ga võit­sid And­rea Uus­tulnd- Mih­kel Le­pist (Tirts). Võit­ja­te­ga vii­gis­ta­nud Ger­li Aver-Alek­san­der Mic­he­lis (Pe­nin­gi) ei kao­ta­nud sa­mu­ti üh­te­gi män­gu, kuid viik 3. ko­ha võit­nud Piia-Liis See­de­ri-Gui­do Tree­si­ga (Pe­nin­gi) võt­tis neilt või­du­või­ma­lu­se. Sa­mu­ti Pe­nin­gi se­ga­män­gu­paar Lii Pih­lak-Oli­ver Ojas­te kuk­kus ta­sa­vä­gi­ses kon­ku­rent­sis vii­ma­se voo­ru kao­tu­se­ga võit­ja­te­le 7. ko­ha­le, nei­le järg­ne­sid Ur­ve Ree­tamm-Rai­vo Hu­mal (Pe­nin­gi-Saa­re Mäng).

Nais­paa­ri­de hul­gas saa­vu­tas Ur­ve Ree­tamm koos Au­ri­ka Va­ho­ga (Saa­re Mäng) 3. ko­ha.

Mees­paa­ri­de hul­gas tu­lid, män­gi­sid ja võit­sid taas Pu­rek­ka­ri män­gi­jad Tar­mo Laa­ne­la-Rag­nar Pii­be­mann 6 punk­ti­ga. 6. ko­ha­ga lõ­pe­tas Vil­jar Me­hik (Pe­nin­gi) koos Ur­mas Me­re­ran­na­ga ning 7. ko­ha said Gui­do Trees-Vam­bo­la Bak­hoff (Vaab­la­ne).

Eelmine artikkelAni­ja sot­siaal­ko­mis­jo­nil uus asee­si­mees
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­li näi­te­rin­gi al­ga­tus tu­li las­telt