Loksa pühapäevakoolile toetust 4051,71 eurot

1056

Loksal vene õigeusu koguduse juures tegutsev MTÜ Vene Pühapäevakool KITOVRAS saab rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinatseerimise taotlusvoorust Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA)  kaudu 4051,71 eurot, mis on mõeldud rahvusvähemuste pühapäevakooli tegevuseks. Toetusraha abil algab õppetöö sügisel ning kultuuri- ja keeleõppeks kasutatakse nii laulu- kui rahvatantsutunde kui õpitakse käsitööd ja rahvustoitude valmistamist.