Lok­sa au­mär­gid

4494

Lok­sa lin­na­va­lit­sus ot­sus­tas an­da Lok­sa lin­na au­mär­gi Ar­vi Soo­lin­nu­le pa­nu­se eest Lok­sa koo­li aren­da­mi­sel, Va­len­ti­na Je­ršo­va­le ko­hu­se­tund­li­ku töö eest Lok­sa hea­kor­ra ta­ga­mi­sel, Kaie Es­na­le ko­hu­se­tund­li­ku töö ja pa­nu­se eest Lok­sa pos­ti­tee­nu­se ta­ga­mi­sel, Erik-Vol­de­mar Üp­ru­se­le väi­keet­te­võt­lu­se aren­da­mi­se eest Lok­sal, ning Olev Puld­re­le et­te­võt­lu­se aren­da­mi­ne eest Lok­sal. Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann an­dis au­mär­gid üle Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud ak­tu­sel, mis oli 24. veeb­rua­ril Lok­sa güm­naa­siu­mis.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kont­ser­tak­tus lõp­pes isa­maa­li­se li­pu­mar­si­ga
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Ani­ja vald uu­es oma­va­lit­sus­lii­dus