Liivapadjal Kuusalu

1595

Kümmekond aastat tagasi korraldasid Kuusalus liivakarjääride küsimuses rahvakoosolekuid kohalikud elanikud, nüüd kutsub liivakaevandamise teemal korraldatavale kohtumisele vallavalitsus.
Põhjus on kohtuotsuses – vallavalitsus ei olnud kaevandamisloa andmisega nõus, Tallinna kontoriga firma vaidlustas otsuse ja sai kohtus võidu.
Kui kunagistel rahvakoosolekutel osales tuntud geoloog ja maapõuevara asjatundja, tõdes ta, et liivakaevandamisega tuleb alevikurahval leppida, sest Kuusalu on rajatud kvaliteetse liivaga maardlale ning varem või hiljem läheb seda liiva Eestimaa ehitustel vaja.