Lennu kinnistu arendaja läks valla vastu kohtusse

2152

Lennu kinnistule laohoone ehitanud ANDREAS REINEBERG soovib, et kohus tühistaks vallavalitsuse korralduse Aruküla-Kalesi tee 3,5tonnisest koormuspiirangust.

Raasiku vallavalitsus otsustas augustis kehtestada Aruküla-Kalesi teele koormuspiirangu, põhjendades, et arendaja ei täitnud teetööde kirjeldust, tegi tööd oma äranägemise järgi ega ole esitanud adekvaatset täitedokumentatsiooni. Kuna teele on seatud vastavad liiklusmärgid, kirjutas arendaja volikoguliikmetele kirja ning pöördus kohtusse, et taastada sõidukite ligipääs laohooneni.
Lennu kinnistu arendaja Andreas Reineberg kirjutas volikogu liikmetele: „Hoone seisab ja on kohe valmimas, seda lammutama enam keegi ei hakka. Juhul, kui takistatakse ligipääsu hoone juurde või vald ei anna kasutusluba, ei jää meil muud valikut, kui pöörduda kohtusse. See on pikk ja aeganõudev protsess kindlasti ja kulutame asjatult mitmeid aastaid. Samas, kui me ei saa kasutada oma laohoonet, oleme sunnitud kusagil hoone rendile võtma.“
Ta palus leida volikogu abil olukorrale kohtuväline lahendus: „Meie soov on elada Arukülas rahumeelselt, ilma igasuguste intriigideta. Kahjuks on Raasiku vallavanem lubanud teha meile igasuguse asjaajamise vallamajas raskeks. Me oleme pöördunud õigusabi poole, et juhul kui muud väljapääsu ei ole, siis minna kohtuteed ja nõuda oma õigusi.“
Arendaja ütles, et ootas kutset volikogu oktoobrikuu istungile, kuna seda ei saabunud, pöördus kohtu poole. Reedel, 10. oktoobril jõudsid kohtudokumendid vallavalitsusse.
Kolmapäeva, 15. oktoobri volikoguistungil tõstatas volikoguliikmetele saadetud kirja teema Are Kaurit: „See on murettekitav teema, mis puudutab mind kui väikeettevõtjat. Asi on läinud käest ära ning kui hakkaksime seadustega kõike reguleerima, võiksime paljud tegevused ära lõpetada. See on minu isiklik seisukoht, ma ei kuulu erakonda, olen tavaline maamees ja elanud samas piirkonnas peaaegu 50 aastat.“
Ta ütles, et on vaja leida lahendus ning kui vaja, teha uus tee: „Olen oma töö tõttu elanud mitmel pool Euroopas ning Ühendriikides, kus asustustihedus on nii suur, et kui Eestis sõidab päeva jooksul akna alt läbi üks auto, siis seal sõidab kümme.“
Andrus Mossov märkis, et on valinud oma elukoha Kalesi külla metsa sisse, et nautida vaikust ja rahu: „Reineberg on kindlasti vallale suur tulutooja, kuid pole õigust arvata, et minu elukohta võib seetõttu rikkuda.“
Are Kaurit sõnas, et käis hoonet vaatamas ega mõista, kuidas saaks hoone juurde sõitvad masinad kedagi häirida: „Saan kõigist osapooltest aru. Ei süüdista kedagi ja loodan, et küsimus leiaks lahenduse.“
Volikogu esimees Ants Kivimäe lausus, et pakkus arendajale kohtumist: „Kui vallavanem ütleb, et asjad tuleb korda teha, siis tuleb teha. Kuid arendaja pole kohtumas käinud, kuigi lubas. Ei saa öelda, et temaga ei tahetud rääkida.“
Vallavanem Raivo Uukkivi tuletas meelde, et laohoone rajati ebaseaduslikult: „Valmistasin ette kokkuleppe, millega oli võimalik olukord seadustada. Käisime koos notaris, leppisime kokku, andsime korralduse ja tingimused. Arendajal oli kohustus teha tee vastavalt projektile. Ta ütles, et see on liiga kallis ja võtab kaua aega. Tegime järeleandmise, väljastasime tingimused. Arendaja ei arvestanud tingimusi, vaid tuttava teespetsialisti soovitusi ja alustas töödega.Nüüd on olukord, et ta suudab tõestada asfalteerimist ja pindamist, kuid mitte seda, mis on katte all.“
Kinnistu arendaja Andreas Reineberg istungil ei osalenud, kuid kommenteeris hiljem, et ootas volikogult tõsisemat suhtumist: „Olen kõiki informeerinud, et teed ei pandud öösel maha, seda tõestab pildimaterjal, kust on näha, et teetööde firma töötas päeval.“
Ta lisas, et volikogu ei soovi teemaga tegeleda: „Las kohus vaatab asjad üle ja langetab erapooletu otsuse. Kahju, et peame kulutama nii aega kui raha. Volikogu usaldab täielikult vallavanema sõnu.“
Arendaja lausus, et loobus pakutud kohtumisest, sest kõik varasemad kohtumised vallamajas on olnud kasutud: „Oleme ikka samas seisus nagu aasta tagasi. Lubasin Ants Kivimäele, et mõtlen pakkumise üle, kuid ei saanud aru, miks ta pakub vallavanemaga neljasilmajuttu. Kui vallavanem oleks ise soovinud kohtuda, helistaks ta mulle.“
Raivo Uukkivi kommenteeris pärast istungit, et keegi pole arendajale läbipääsu keelanud: „Soovisime infot ette, et vallaametnik saaks olla kohal, kui raskeveok teed läbib. Väidetavalt on tegu 40tonniste ja pikkade poolhaagistega, millele selle tee laius ja pöörderaadiused ei vasta. Iga konkreetse masina jaoks tuleb küsida luba. Samas pole arendaja vastanud, milleks masinad kinnistule liiguvad. Arendaja esitas graafiku, et autod tulevad kell 8 kuni 17. Seda ei saa nimetada graafikuks. Vaja on kellaajaliselt täpset infot, koormusinfot, auto gabariite.“
Vallavanem lisas, et teeremondi kohta pole endiselt nõuetelevastavaid dokumente: „Me ei vaidle, kuid ootame. Kui kõik dokumendid tulevad, on võimalik tõsta koormust 8 tonnini.“
Volikoguliikmetele saadetud kirja kohta ütles ta, et arendaja moonutab tõde. „Usun, et kirja koostas töörühm, kus oli ka volikoguliikmeid, sest seal on sellist infot, mida arendaja teada ei saa ja seega seda kirja enda nimel saates presenteeris ta end tankistina.“
Andreas Reineberg lükkas selle väite ümber: „Koostasin kirja faktide põhjal ja neid detaile ei saanud reformierakondlased teada. Vallavanem on väga pädev end välja rääkima, leidma põhjuseid, miks teised on süüdi, olgu need siis arendajad või eelmised vallavalitsused. Vallavanem suunab oma versiooniga volikoguliikmete mõtteid ja arvamusi. Minu silmis on ta sõnamurdja. Koostöökatsetest, kokkulepetest ei peeta kinni. Suure egoga juht võib tekitada vallale rohkem kahju kui kasu.“
Raivo Uukkivi: „Vallavanem nagu iga ametnik peab käituma vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale.“