Laste haridus ja tulevik sõltub omavalitsustegelaste otsustest

905

Loksa vene gümnaasiumis alustas sügisel 10. klassis õppetööd vaid 3 last. Kogu vene gümnaasiumi keskkooliosa peale on õpilasi 20. Ühe klassikomplekti aastane õppetsükkel maksab enamiku haridusjuhtide andmetel ca 300 000 krooni.

Riiklikult on võetud suund eraldi põhikoolide ja gümnaasiumide loomisele nii nagu tehti Soomes aastatel 1972 -78. Tegemist on tõsise reformikavaga, enne selle ellukutsumist tuleb ära kuulata kõik poolt ja vastuargumendid. Ka Loksat peaks vaatlema kui osa Kuusalu regioonist ja siinsest koolivõrgust ning võtma selge suuna omavalitsuste-ülesele koostööle. Õpilaste arv on igal pool koolides drastiliselt vähenenud ja väheneb lähiaastatel veelgi, oleme dilemma ees, kas kulutada hariduse raha pooltühjade koolimajade kütmiseks või õpetajate palkadeks, õppevahendite kaasajastamiseks, korraliku infrastruktuuri väljaarendamiseks. Kindlasti nõuab taoline reform õpilaste transpordi põhjalikku läbitöötamist, õpilaskodude rajamist, õpetajate tööga seonduva paikapanemist. Selles reformis ei tohi keegi hammasrataste vahele jääda ning esikohale tuleb seada õpilaste huvid ja hariduse kvaliteet.

Üsna kindel on Riigikogu menetluses oleva ja arvatavasti novembris teisele lugemisele mineva põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses aga see, et tänane ülesannete jaotus KOV-i ja riigi vahel jääb ilmselt samaks. Omavalitsused kindlustavad õppimise materiaalse poole, riik aga õpetajate palgad ja õppematerjalid.

Loksal valitseb olukord, kus omavalitsuse esindajad on loobunud vastutusest koolivõrgu arendamisel. Ei ole normaalne, kui klassi avamise vastutus pannakse direktori ja kooli õppenõukogu õlgadele. Tegu on igas mõttes strateegilise valikuga, mis on omavalitsuse kui kooli omaniku pädevuses.

Isiklikult ei näeks ma midagi halba, kui Loksal eksisteeriks integreeritud gümnaasium, kus on võimalik omandada nii kutseharidust kui üldkeskharidust. Tõuseks antava hariduse kvaliteet, kuna oleks võimalik leida tugevamaid oma ala spetsialiste. Kõige rohkem võidaksid aga tänased ja tulevased Loksa vene gümnaasiumi õpilased, sest juba aastaid näitavad koolide võrdlusandmed Loksa vene kooli allajäämist antava hariduse kvaliteedis. Vähese õpilaste arvu juures on raske leida ka pädevaid õpetajaid, kes oleksid suutelised pakkuma rahuldavat kvaliteeti, mida nõuab käesolevast õppeaastast alanud venekeelsete koolide gümnaasiumitaseme eestikeelsele õppele üleminek.

Eelmine artikkelMiks Anija vallas salatsetakse?
Järgmine artikkelKolga õpetaja TERJE VARUL sai presidendi preemia