Kuusalu valla visioonipäevad

681

Kuusalu vallavalitsus korraldab seoses valla uue arengukava koostamisega Kolgaküla ja Kuusalu rahvamajas visioonipäevad „Teeme ise tuleviku“. Need viib läbi firma Inscape Baltic vastavalt oma metoodikale. Kuusalu valla arengut arutatakse mitmes valdkonnas: infrastruktuur, haridus- ja noorsootöö, sotsiaal ja heaolu, kultuur ja vaba aeg, ettevõtlus, looduskeskkond, vallajuhtimine ja kodanikeliikumine. Abivallavanem Tõnu Ammussaar selgitas, et mõlemad visioonipäevad viiakse läbi ühtemoodi, need toimuvad kahes kohas ja eri aegadel, et inimesed saaksid valida osalemiseks neile sobivama. „Soovime, et esindatud oleksid valla kõik elanikegrupid, ootame osalema ettevõtjaid, põllumehi, noori ja pensionäre, isetegevuslasi ja õpetajaid ning paljusid teisi.“