Kuu­sa­lu val­la ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni ju­hib SIIM NURK

23
Kuusalu vald.

Ku­na Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni se­ni­ne esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du on pea­ta­nud en­da vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na, toi­mu­sid vo­li­ko­gu möö­du­nud kol­ma­päe­va, 12. ok­toob­ril is­tun­gil ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­sed. Vas­ta­valt sea­du­se­le, peab mõ­le­mad va­li­ma kor­ra­ga. Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti 10 poolt­hää­le­ga vo­li­ko­gu asen­dus­lii­ge Siim Nurk va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, asee­si­me­heks jäi 4 poolt­hää­le­ga se­ni sa­ma ame­tit pi­da­nud val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gul on uus koos­seis
Järgmine artikkelTaot­lu­sed Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­se­te toe­tus­te sü­gis­voo­ru