Kuu­sa­lu val­la tee­vaid­lu­sed

483
Kaldaaluse tee Pudisoo külas. Pilt aastast 2018.

ETV saa­de „Pealt­nä­gi­ja“ ka­jas­tas möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu val­last kah­te tee­vaid­lust, mis puu­du­ta­vad naab­ri­te pää­se­mist era­maal kul­ge­vat teed möö­da oma kin­nis­tu­te­le. Kol­ga­kü­la Kal­da tee 56 meet­ri pik­ku­ne tee­lõik La­ti­ku kin­nis­tul on vas­ta­valt rii­gi­koh­tu ot­su­se­le ava­tud, Kal­daa­lu­se tee 77 meet­ri pik­ku­se tee­lõi­gu ka­su­ta­mi­sõi­gu­se üle Pu­di­soo kü­las Rät­se­pa kin­nis­tul vaid­lu­sed naab­ri­te­ga jät­ku­vad. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et La­ti­ku kin­nis­tut lä­bi­va tee­lõi­gu osas on val­lal tei­ne koh­tu­vaid­lus poo­le­li: „Pa­ral­leel­selt rii­gi­koh­tu ot­su­se­ni jõud­nud koh­tuas­ja­ga, kus rii­gi­ko­hus üt­les, et sund­val­dust sea­da ei saa, sest puu­dub pla­nee­rin­gu­te­ga vor­mis­ta­tud tu­gi sel­leks, taot­les vald tsi­viil­koh­tu kau­du tee­val­du­se ta­ga­mist. Tsi­viil­koh­tu esi­me­ses ast­mes val­la­va­lit­sus õi­gust ei saa­nud. Ko­hus lan­ge­tas ot­su­se pool­teist nä­da­lat ta­ga­si, möö­du­nud nä­da­lal esi­ta­si­me ot­su­se pea­le apel­lat­sioon­kae­bu­se ring­kon­na­koh­tus­se.“ Pu­di­soo tee koh­ta mär­kis ta, et koh­tu­vaid­lus kes­tab.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 4. märtsil
Järgmine artikkelLeader annab suured summad