Kuu­sa­lu vald on suu­ren­da­nud kon­kur­siü­ri­tus­te ee­lar­vet

325
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus oo­tab pak­ku­mi­si 2020. aas­ta kon­kur­siü­ri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks. Vald tel­lib tu­le­val aas­tal 5 üri­tu­se kor­ral­da­mi­se: veeb­rua­ris EV aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se, ap­ril­lis kon­kurss „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps“, au­gus­tis lau­rit­sa­päe­va ja ok­toob­ris valla aastapäeva tä­his­ta­mi­se ning jaa­nua­ris 2021 val­la tä­nu­peo. Ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud sum­mat on suu­ren­da­tud 5600 eu­ro võr­ra, mul­lu oli viie­le üri­tu­se­le ka­van­da­tud ko­gu­sum­ma­na 12 750 eu­rot, see­kord on 18 350 eu­rot. Lau­rit­sa­päe­va üri­tus­teks on ka­van­da­tud 12 000 eu­rot va­ra­se­ma 7000 ase­mel, et muuta pidustusi atraktiivsemaks ja siduda maestro Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se­ga. Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va ja tä­nu­peo ee­lar­vet on suu­ren­da­tud 300 eu­ro võr­ra.

Eelmine artikkelNoor­te­kon­ve­rents La­he Koo­li­päev
Järgmine artikkelKOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da ning Lok­sa­le