Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­sed toe­tu­sed

550

Kui­gi MTÜ­del ja erai­si­ku­tel pa­lu­ti esi­ta­da taot­lu­si ühe­kord­se­teks kul­tuu­ri-, ko­gu­kon­na- ja spor­diü­ri­tus­teks mul­lu 15. sep­temb­riks, on ena­mik toe­tus­sum­ma­dest ja­ga­ma­ta. „Kuu­sa­lu val­las muu­tu­vad seo­ses või­mu­va­he­tu­se­ga vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud, kel tu­leb taot­lu­sed lä­bi vaa­da­ta, ja va­he­tus val­la­va­lit­sus, toe­tus­te eral­da­mi­ne on jää­nud ve­ni­ma. Ot­sus­ta­si­me val­la­va­lit­su­ses, et kin­ni­ta­me toe­tu­sed jaa­nua­ri ja veeb­rua­ri üri­tus­te­le, sest vas­ta­valt kor­ra­le ei või et­te­võt­mi­si toe­ta­da ta­gant­jä­re­le,“ kom­men­tee­ris val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si. Val­la­va­lit­sus eral­das MTÜ-le Kol­ga­kü­la Selts 300 eu­rot Ida-Har­ju­maa va­li­mis­de­ba­ti 2019 jaoks, MTÜ-le Est­lan­der 1000 eu­rot Ekst­rö­mi mar­si 2019 toe­tu­seks ja Man­gus Põll­maa­le 629 eu­rot Kol­ga koo­lis kor­ral­da­va­taks Le­go­päe­vaks. Kol­ga­kü­la Spor­dik­lu­bi Ra­da saab 130 eu­rot Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lus­teks murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses, Kuu­sa­lu Mat­ka­selts 315 eu­rot pro­jek­ti­le „Kuu­sa­lu rah­vas lii­ku­ma“ ja Ma­rek Aun 680 eu­rot val­la meist­ri­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks korv­pal­lis. Nais­koo­ri­le Kad­ri an­ti 170 eu­rot Ees­ti Nais­lau­lu­selt­si Pai­des toi­mu­vast kont­ser­dist osa­võt­mi­seks. MTÜ La­he­maa Me­rek­lu­bi saab 1300 eu­rot Ka­ha­la Jär­ve Jää­ka toe­tu­seks. Val­la­va­ne­ma sõ­nul peaks üle­jää­nud toe­tu­sed taotlused läbi vaatama vallavolikogu ühistegevuse komisjon. Kui volikogu kinnitab 30. jaanuari istungil ühistegevuse komisjoni koosseisu, koguneb komisjon veebruaris. Vallavalitsus kinnitab toetused komisjoni ettepanekul.

Eelmine artikkelJO­HAN­NA SÜ­DA või­tis Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lus­tel 2 me­da­lit
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­nem tea­tas ame­tist lah­ku­mi­sest