Kuu­sa­lu val­la tee­de töö­rühm

343
Margus Soom.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu suu­ren­das 9 poolt-, 7 vas­tu- ja ühe era­poo­le­tu hää­le­ga tee­de töö­rüh­ma koos­sei­su – töö­rüh­ma ju­hi Mar­gus Soo­mi et­te­pa­ne­kul li­sa­ti ni­me­kir­ja Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du juht Ar­go Saul ja Tal­Tec­hi tee-ehi­tu­se õp­pe­jõud Tiit Met­sa­va­hi. Nüüd on tee­de töö­rühm 16liik­me­li­ne. Mar­ti Hääl esi­tas pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku suu­ren­da­da töö­rüh­ma koos­sei­su veel ühe ini­me­se võr­ra – li­sa­da ni­me­kir­ja Hei­no Ju­no­lai­nen. Sel­gi­tu­seks sõ­nas ta, et kui va­rem te­gi sa­ma et­te­pa­ne­ku, keel­du­ti töö­rüh­ma suu­ren­da­mi­sest põh­jen­du­se­ga, et lä­heb lii­ga suu­reks, kuid nüüd on liik­meid li­sa­tud. Mar­ti Hää­le pa­ran­du­set­te­pa­nek ei läi­nud lä­bi, sel­le poolt olid 8 vo­li­nik­ku, vas­tu 9.

Eelmine artikkelJõe­läht­me, Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­la ühisp­ro­jekt – Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee
Järgmine artikkelÖko­kul­leri mo­biil­ne in­fo­koh­vi­k