Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­des osa­lus­ta­su 36 eu­rot

343
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ühe­hääl­selt tõs­ta ala­tes 1. sep­temb­rist lap­se­va­ne­ma­te maks­ta­vat osa­lus­ta­su lap­se koh­ta 3 eu­ro võr­ra kuus. Se­ni oli osa­lus­ta­su 33 eu­rot kuus, see keh­tes­ta­ti kaks aas­tat ta­ga­si. Sep­temb­rist hak­kab ole­ma 36 eu­rot, mil­lest ko­ha­ta­su on 23 ja õp­pe­ta­su 13 eu­rot. Õp­pe­ta­su sum­ma eest os­te­tak­se õp­pe­va­hen­deid. Juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les, et osa­lus­ta­su tõst­mist on aru­ta­tud hoo­le­ko­gu­de, las­teae­da­de juht­kon­da­de ning vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­nis. „Hoo­le­ko­gu­des on pa­ku­tud ka suu­re­mat tõu­su, ol­lak­se sei­su­ko­hal, et pi­gem võiks osa­lus­ta­su tõus­ta ti­he­mi­ni ja kor­ra­ga väik­se­mas ma­hus. Tu­le­me tee­ma juur­de lä­hia­jal ta­ga­si,“ sel­gi­tas Anu Kirs­man. Suu­rem osa­lus­ta­su toob val­la ee­lar­ves­se juur­de 1000 eu­rot kuus. Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de tä­na­vu­sed te­ge­li­kud ko­ha­mak­su­mu­sed lap­se koh­ta ühes kuus: Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke 361,51 eu­rot, Kol­ga las­teaias 388,69 eu­rot, Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias 430,71 eu­rot ja Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis 399,54 eu­rot.

Eelmine artikkelAni­ja vald ei pea enam koer­te-kas­si­de re­gist­rit
Järgmine artikkelAla­nud pur­je­ta­mis­hooa­jal tu­leb Ha­ra sa­da­mas võist­lu­si ja muid me­re­ga seo­tud üri­tu­si